CÁCH XEM HẠN SỬ DỤNG(DATE) TRÊN MỸ PHẨM HÀN ĐỂ TRÁNH MUA PHẢI HÀNG CẬN HOẶC HẾT DATE.

Cách xem hạn sử dụng(date) trên mỹ phẩm Hàn để tránh mua phải hàng cận hoặc hết date.

Các chị thân iu, cách ghi date trên mỹ phẩm và tất cả đồ Hàn Quốc đều ngược lại với Việt Nam mình nha. Mua hàng nhất thiết phải check date của người bán, nơi nào nhập nhằng ko giải thích rõ ràng date cho mình thì thôi dẹp đi khỏi mua.

– Việt Nam ghi date: Ngày/Tháng/Năm
Ví dụ: 10/12/2019
– Hàn Quốc ghi date: Năm/Tháng/Ngày
Ví dụ: 2019/12/10
* Lưu ý: Có lúc Hàn Quốc ko ghi đủ 4 chữ số biểu thị Năm mà chỉ ghi 2 chữ số cuối thôi nên rất dễ gây nhầm lẫn.
#Ví dụ: Năm 2019 thì nó chỉ ghi 19
19/12/10
Túm lại: Đọc date hàng Hàn cứ đọc ngược lại với Việt…

Cách xem hạn sử dụng(date) trên mỹ phẩm Hàn để tránh mua phải hàng cận hoặc hết date.

Các chị thân iu, cách ghi date trên mỹ phẩm và tất cả đồ Hàn Quốc đều ngược lại với Việt Nam mình nha. Mua hàng nhất thiết phải check date của người bán, nơi nào nhập nhằng ko giải thích rõ ràng date cho mình thì thôi dẹp đi khỏi mua.

– Việt Nam ghi date: Ngày/Tháng/Năm
Ví dụ: 10/12/2019
– Hàn Quốc ghi date: Năm/Tháng/Ngày
Ví dụ: 2019/12/10
* Lưu ý: Có lúc Hàn Quốc ko ghi đủ 4 chữ số biểu thị Năm mà chỉ ghi 2 chữ số cuối thôi nên rất dễ gây nhầm lẫn.
#Ví dụ: Năm 2019 thì nó chỉ ghi 19
19/12/10
Túm lại: Đọc date hàng Hàn cứ đọc ngược lại với Việt Nam là chuẩn nha cả nhà.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *